Hastane Su Hatlarında Enfeksiyon Kontrolü İçin Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃)

Hastanelerin, hastaların önlenebilir yeniden enfeksiyona maruz kalmamasını sağlama sorumluluğu vardır. Enfeksiyonlar, hastanede hijyenik olmayan bir ortam olduğunda ortaya çıkar. Sağlam enfeksiyon kontrolü ile sanitasyon, hastaları bakteri ve virüslerden kaynaklanan yeni bir enfeksiyon riskinden korumaya yardımcı olur. Bu yeniden enfeksiyon riskleri beklenmedik kaynaklardan gelebilir. Hastalar yüzeylerde, havada, hastane yataklarında, çarşaflarda ve personel üniformalarında tehlikeli bakteri ve virüsler bırakabilir. Ziyaretçiler, hem kendilerini hem de hastaları, iyileşme sürecini engelleyebilecek ve beraberinde hastane personelini riske atabilecek bakterilere maruz bırakarak riski artırır.  
Eldiven ve maske takmak sağlık kurumlarında hijyenik bir ortamın sağlanmasında kritik olmakla birlikte çoğu zaman yetersizdir. Hastane yönetimlerinin ayrıca hastaları, personeli, genel nüfusu enfeksiyondan ve kontamine kaynaklardan, yeniden enfeksiyon riskinden korumak için bir dezenfeksiyon planı uygulaması gerekir. Hastanelerdeki su hatları için en etkili dezenfeksiyon yöntemlerinden biri Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) sudur. Hastane su hatlarının dezenfeksiyonu, hastaları ve hastane personelini yeniden enfeksiyondan korumak için ele alınması gereken en acil alanlardan biri haline
geldi. Hastaların bağırsak akıntısı yoluyla salgıları, halkı enfeksiyona maruz bırakabilir ve hastane su hatları bu kirleticilerin ana kaynağıdır. Bu su hatları uygun şekilde dezenfekte edilmezse salgınlar meydana gelebilir. Hastanelerin kirli su hatları yoluyla yerel salgın görüldüğü birkaç yüksek profilli vaka olduğu için COVID-19'un yayılması aciliyeti artırdı. OH & O₃ su, doğal bir dezenfektan görevi gören güçlü bir oksitleyicidir. Hastane su hatlarının dezenfekte edilmesinde etkili ve ekonomik bir sanitasyon yöntemidir. Ozon kullanarak sanitizasyon, tehlikeli kimyasal dezenfektanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve geleneksel sanitasyon ürünlerine çevre dostu bir alternatiftir. Ozon, klordan 3.000 kat daha hızlı hareket eder ve 50 kat daha etkilidir. Sanitizasyon işleminden sonra ozon, herhangi bir zararlı yan ürün yaymadan oksijen moleküllerine dönüşür.

Kimyasal temizlik maddeleriyle ilgili sorun

Klor ve sodyum hipoklorit gibi geleneksel sanitasyon yöntemleri daha az etkilidir ve Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) suya kıyasla çok sayıda dezavantaja sahiptir. OH & O₃ suyu sterilize etmek için enfekte alanla kısa bir temas süresine ihtiyacı vardır ve bu kirli hastane su hatlarından tehdit edici virüsleri ortadan kaldırarak hastalıkların yayılmasını kontrol edebilir.

Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) Nasıl Çalışır?

Patojenik organizmalar suda yaşar ve çoğalır, bu nedenle yayılmalarını önlemek için dezenfektanlar kullanılır. OH & O₃ , sudaki virüsler ve patojen organizmalarla savaşmak için en etkili dezenfektan olarak kabul edilir. Yüksek konsantrasyonlu OH & O₃ su elektrolitik EOG jeneratöründen geçtikten sonra hidrojen ve OH& O₃ yayılarak elektroliz yoluyla üretilir. OH & O₃ su, virüsleri ve bakterileri nötralize etmek için oldukça etkili bir oksidandır. OH & O₃, reaktif olduğu ve oksijende hızla parçalandığı için oldukça güvenli sanitasyon sağlamaktadır. Oksitleme kapasiteleri, neredeyse tüm bakteri ve virüs türlerini ortadan kaldıran muazzam oksitleyici özelliklere sahip hidrojen peroksit (HO2 ) ve hidroksil (OH) ile ilgilidir. BioSure elektrolitik jeneratörleri (EOG) tarafından üretilen Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃), bakterileri oksidasyon yoluyla parçalar. BioSure'un Su Dezenfeksiyon Sistemi (WDS), normal musluk suyunu anti-bakteriyel sterilize edici yıkama suyuna dönüştürür ve mikrobiyal kontaminasyon riskinin olduğu hastane ortamları için idealdir. OH & O₃ su, dış kabuk üzerinde ve çekirdeğe yayılarak viral RNA'yı yok ederek COVID-19 gibi virüsleri bile yok eder. OH & O₃, daha yüksek konsantrasyonda, oksidasyon yoluyla da dış kabuğu yok eder. BES elektrolitik EOG jeneratörleri, elektroliz teknolojisi ile OH & O₃ üretir. Bu, geleneksel yöntemlere güvenli bir alternatiftir ve NOx gibi zararlı yan ürünler yaymaz. Elektrolitik yöntem güvenli ve etkilidir ayrıca yüksek konsantrasyonlarda Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) üretir. Yüksek saflıkta OH & O₃, suda diğer kullanılan dezanfesksiyon sistemleri ile yöntemlerine göre yüzde 400'e kadar daha etkin ve verimli bir şekilde çözünür. Ortaya çıkan OH & O₃ daha sonra arıtma için suda çözülür sonrasında burada istenmeyen kirleticilerle reaksiyona girer ve bunları nötralize eder.

Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) Hastane Su Hatlarında Enfeksiyonu Nasıl Kontrol Eder?

Hastane su hatları, bulaşıcı kirleticilerin önemli bir kaynağıdır. Hastalar suyun bir kısmını tüketip kalanı attıkları için, su israf hatları zararlı virüsler, bakteriler ve diğer tehlikeli patojenlerle yüksek oranda kirlenir. Ayrıca, cerrahi ekipmanların ve hastane araçlarının temizliğinde kullanılan su, patojenik organizmalar içerir. Hastane su hatlarında enfeksiyonu kontrol etmek için kimyasal çözümler gibi geleneksel yöntemler daha az etkilidir ve tüm tehdit edici hastalıkları ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, zararlı bakteriler veya virüsler gibi
tehlikeli kirleticilerin yerleştiği su hatlarını temizlemek için OH & O₃ tedavileri uygulanmıştır.

Hastaneler için Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃)

OH & O₃ , oksitleyici özelliği sayesinde virüs ve bakterilere karşı en etkili dezenfektanlardan biridir. OH & O₃ su, BioSure tarafından Space Sanitizer System (SSS) aracılığıyla buğulu OH & O₃ olarak salındığında tüm odayı dezenfekte etmek için kullanılabilir. Bir odayı havadaki virüslerden ve bulaşıcı hastalıklardan dezenfekte etmek için sürekli olarak düşük seviyede kullanılabilir. Yüzeyin altında, hastane su hatlarından akan OH & O₃ su, tehlikeli mikroorganizmaları öldürebilir, ayrıca cerrahi ekipmanları ve genel hastane araçlarını dezenfekte etmek için kullanılabilir. Dental ünite su hatlarındaki biyofilmi öldürmek için yapılan bir deney, OH & O₃ suyunun koloni oluşturan ünite (CFU) seviyelerini azalttığını kanıtladı. Virüslerin tamamen yok edilmesi, su hatlarının ne kadar süreyle OH & O₃ maruz kaldığına bağlıdır. Bu çalışmada, diş ünitesi hatları beş, on ve on beş dakika süreyle yıkandı. On beş dakikada biyofilmler tamamen yok edildi.

Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) Kokuyu Yok Eder

Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃), hoş olmayan kokular yaratan mikroorganizmalara karşı güçlü reaktif özelliklere sahiptir. Ozonlu su bu organizmalarla reaksiyona girdiğinde hücre zarı yırtılır ve bu hücrelerin ölmesine neden olur. OH & O₃, ayrışma sürecini yavaşlattığı için morglarda da etkili olabilir. Ayrışmadaki bu azalma, kokuları azaltma eğilimindedir ve tıbbi personele daha hijyenik bir çalışma ortamı sağlar. Aynı durum hastanelerde de uygulanabilir. OH & O₃ suyun hastane su hatlarından akıtılması hastanelerdeki kokuları giderir.

Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) Protozoayı Ortadan Kaldırabilir

Protozoa , çoğunlukla nemli yerlerde bulunan tek hücreli mikroskobik bir hayvandır. Protozoanların yaşam alanlarından biri de hastane su hatlarıdır. Bunlar, diğer mikroorganizmalar veya organik dokular ve kalıntılar gibi organik maddelerle beslenen tek hücreli organizmalardır. OH & O₃ su, protozoaları öldürmede klor arıtımından daha güçlüdür.

Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) Patojenleri Ortadan Kaldırır

Birçok patojenik mikroorganizma, yüksek derecede öldürücü, dirençli virüsler ve bakteriler gibi serbest yaşayan amiplerin içinde çoğalabilir . Bu patojenler hastanelerde bulunur ve geleneksel tedavilerle güçlükle giderilebilir. Sıvı bazlı patojenlerin hücre zarında bulunan glikoproteinler ve glikolipidler ozonun oksitleyici özelliklerine karşı zayıftır. OH & O₃ su, su bazlı patojenlerin zarını yırtar ve onları yok eder.

Sonuç

Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) su, oksitleyici özellikleri ve virüs öldürücü etkileri sayesinde hastane su hatlarının temizlenmesinde etkili bir yöntemdir. Elektrolitik OH & O₃ jeneratörlerinin uygulanması hastanelere birçok yönden fayda sağlayabilir. OH & O₃ su, arkasında hiçbir kimyasal kalıntı bırakmaz, yani hastane su hatlarındaki kirleri gidermek için paha biçilmez bir dezenfektandır ve aynı zamanda çevreye zararsızdır. OH & O₃ hem hastanede tedavi gören hastaları hem de personel için güvenliği artırır ve aynı zamanda uygun maliyetlidir. Sağlık hizmetlerinde elektrolitik EOG sistemlerinin uygulanması hakkında bilgi için BES Group'u ziyaret edin . BES grubu (Biotek Çevre Bilimi Ltd), sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesi ile dünyanın önde gelen hidrojen ve Hydroxyl Radical (OH) & Ozon (O₃) teknolojisi üreticisidir.